Autor - szczegóły

Knurowska, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • Vol 15 (2015) - Articles
    Некоторые особенности универсального пространства войны в романе Олега Ермакова „Знак зверя”
    Abstrakt  PDF (Russian)


Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).