Autor - szczegóły

Grodzka, Martyna, Uniwersytet Śląski, Polska

  • Vol 15 (2015) - Articles
    Trauma I wojny światowej (shell shock) w poezji brytyjskich żołnierzy oraz w modernistycznej prozie kobiecej
    Abstrakt  PDF


Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).