Autor - szczegóły

Armatowska, Joanna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Vol 16 (2016) - Articles
    Światostwórstwo. Motywy solarne i lunarne w dziecięcej poezji Jerzego Ficowskiego
    Abstrakt  PDF


Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).