Autor - szczegóły

Boni, Fabio, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

  • Vol 17 (2017) - Studia i rozprawy
    Il caso della Contessa Cornelia Zangheri ne' Bandi in due testi del secolo XVIII dal punto di vista del genere non-fiction
    Abstrakt  PDF


Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).