Autor - szczegóły

Starowicz, Aleksandra, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

  • Vol 17 (2017) - Przeglądy krytyczne
    "Z ziemi włoskiej do Polski". Staropolskie przekłady dramaturgii włoskiej
    Abstrakt  PDF


Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).