Autor - szczegóły

Schymalla, Aleksandra, Uniwersytet Warszawski, Polska

  • Vol 17 (2017) - Studia i rozprawy
    Charles Swann e Athos Fadigati: la figura dell'ebreo e dell'innamorato in Proust e Bassani
    Abstrakt  PDF


Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).