Vol 15 (2015)

Spis treści

Articles

Bellum civile, bellum externum. Ambiwalencja obrazów wojny w twórczości Horacego PDF
Wojciech Kopek 3-14
The Siege of Nicosia of 157O in the Poetic Armenian Vision of “The Lament of the Island of Cyprus” and in the Italian Historical Narratives PDF (English)
Mariusz Misztal 15-35
Pamiętnikarska relacja Wirydianny Fiszerowej jako cenne źródło historyczne PDF
Klaudia Smaza 36-44
Trauma I wojny światowej (shell shock) w poezji brytyjskich żołnierzy oraz w modernistycznej prozie kobiecej PDF
Martyna Grodzka 45-54
Dwa rodzaje dyskursów w polskiej literaturze lagrowej PDF
Joanna Nazimek 55-63
Neel Doff – pisarka niezwykła. Między naturalizmem, populizmem, feminizmem a autofikcją PDF
Ryszard Siwek 64-79
Polski komiks wojenny z czasów PRL-u PDF
Krzysztof Lichtblau 80-89
Powstanie Warszawskie i obóz Durchgangslager 121 w Pruszkowie widziane oczami wysiedlonych mieszkańców Warszawy i okolic. Doświadczenia indywidualne a współczesna pamięć społeczna PDF
Agnieszka Praga 90-104
Ernsta Jüngera obraz wojny PDF
Beata Pyzłowska 105-112
Wpływ II wojny światowej na społeczność Wilamowic PDF
Katarzyna Staniszewska-Kogut 113-120
Czarny humor w twórczości Władysława Szlengla ze szczególnym uwzględnieniem wiersza „Mała stacja Treblinki” PDF
Adam Kowalczyk 121-129
Film wojenny w perspektywie genologicznej PDF
Michał Lesiak 130-139
Szeregowiec Ryan, czyli wojna i (a) pamięć PDF
Paweł Stroiński 140-147
Interpretacje nieobecności i obecności historii w artystycznych projektach wizualnych PDF
Ludmiła Małgorzata Sobolewska 148-156
Dlaczego wojna nie ma w sobie nic z kobiety? Żołnierki II wojny światowej w reportażach Swietłany Aleksijewicz. Mapa mentalna PDF
Sylwia Kępa 157-164
Czas wyboru. O „Morfinie” Szczepana Twardocha PDF
Magdalena Kuczek 165-173
Некоторые особенности универсального пространства войны в романе Олега Ермакова „Знак зверя” PDF (Russian)
Monika Knurowska 174-183
Czy wojna jest dla dzieci? O obrazach wojny w literaturze dla najmłodszych PDF
Katarzyna Kotaba 184-192
Лексемы: «война», «борьба» и их употребление в современном русском языке PDF (Russian)
Mirosław Warchołek 193-202
Bitwa pod Brenną czy pod Starymi Pupami? O nazwach bitew i wojen w polskich powieściach fantasy PDF
Natalia Gorczowska 203-212
Funkcja motywu miłości w kształtowaniu onirycznego obrazu okupacji w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Borowskiego PDF
Marta Dziedzicka 213-221

Recenzje

Budowanie sławy i pamięci – z nowych studiów nad literaturą dawną PDF
Klaudia Smaza 222-226
Zawsze o Norwidzie PDF
Justyna Krzysiek 227-230
Postpamięć, afekt, odpowiedzialność. Przypadek „Małej Zagłady” Anny Janko PDF
Jan Burnatowski 231-235
Pustka odziedziczona PDF
Angelika Łuszcz 236-243
Komiks jako medium pamięci historycznej PDF
Magdalena Kuczek 244-248
Wymiary wojny PDF
Adam Kowalczyk 249-253


Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).