Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Aktywność społeczna młodzieży w odpowiedzi na pytania: jak i dlaczego – wykorzystanie metod badań jakościowych do analiz wybranej grupy Abstrakt   PDF
Joanna Gajda
 
No 17: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVII Amerykańsko-radzieckie wymiany koszykarskie… jako przypadek z pogranicza pozytywnej i negatywnej dyplomacji sportowej Abstrakt   PDF
Michał Marcin Kobierecki
 
No 18: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVIII Anarchokapitalizm a państwo narodowe – utopijna wizja czy realna perspektywa przyszłości Abstrakt   PDF
Paweł Ostachowski
 
No 15: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Autorytet władzy-władza autorytetu. Autorytety w polskiej przestrzeni publicznej Abstrakt   PDF
Agata Tasak
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Bezpieczeństwo edukacyjne jako obszar bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Abstrakt   PDF
Grażyna Habigier-Pipska
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Bezpieczeństwo lokalne w Polsce po transformacji ustrojowej – zarys problematyki Abstrakt   PDF
Konrad Krzyżak
 
No 10: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Biogram jako kategoria „polityczności” – uwag kilka Abstrakt   PDF
Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
 
No 12: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Biojurysprudencja jako odpowiedź na rozwój współczesnej medycyny Abstrakt   PDF
Edyta Sadowska
 
No 19: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX Demagog w oblężonej twierdzy. Analiza treści przekazu komunikowanego przez Janusza Korwin-Mikkego podczas kampanii wyborczej do wyborów prezydenckich 2015 r. Abstrakt   PDF
Maciej Kostecki
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Demokracja ludowa/demokracja socjalistyczna z perspektywy współczesności Abstrakt   PDF
Michał Śliwa
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Dobre i złe mity przywódców Polski Ludowej Abstrakt   PDF
Jerzy Sielski
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Dr Józef Korpała. Nieznane fakty w biografii zasłużonego organizatora krakowskiego bibliotekarstwa Abstrakt   PDF
Andrzej Dróżdż
 
No 15: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Dwa narody – przypadek mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku Abstrakt   PDF
Dariusz Baran
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Dwie wizje komunistycznej Polski czy spór o sposób sprawowania władzy? Refleksje o myśli politycznej Władysława Gomułki i Bolesława Bieruta Abstrakt   PDF
Krystyna Trembicka
 
No 9: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Dylematy i wybory ideowe Bogdana Suchodolskiego Abstrakt   PDF
Ewa Stawowy
 
No 16: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVI Dywersyfikacja współczesnej lewicy oraz prawicy… wokół sporów o politykę, państwo i instytucje Abstrakt   PDF
Rafał Chwedoruk
 
No 11: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Działalność partii mniejszości narodowych w Republice Serbii w latach 1990–2008 Abstrakt   PDF
Dominika Mikucka-Wójtowicz
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Electoral democracy in Central and Eastern European member states of the European Union: values, efficacy, incongruities and their relevance to socio-political alternatives Abstrakt   PDF
Marta Poslad
 
No 14: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Emigracyjny wizerunek przeciwnika politycznego... na tle historycznych resentymentów i w perspektywie zjednoczenia z krajem (1945–1992) Abstrakt   PDF
Stanisław Kilian
 
No 18: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVIII Epistokracja jako antyutopia w zarządzaniu publicznym i jakie na nią remedium Abstrakt   PDF
Jacek Sroka
 
No 11: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Etnoregionalizm w Słoweni (włoska i węgierska wspólnoty narodowe i romska grupa etniczna) Abstrakt   PDF
Renata Zawistowska
 
No 19: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIX Europartie jako rzecznicy (nie-)reprezentowania interesów politycznych w UE oraz ich wpływ na (dez-)integrację europejską Abstrakt   PDF
Beata Kosowska-Gąstoł
 
No 11: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Europeizacja partii politycznych reprezentujących interesy nacjonalistyczne regionalne i etnoregionalne w „starej” i „nowej” Europie Abstrakt   PDF
Beata Kosowska-Gąstoł
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Fakt czy artefakt? Patriotyzm w życiu młodego pokolenia Polaków Abstrakt   PDF
Radosław Marzęcki, Łukasz Stach
 
No 13: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica Forum Debaty Publicznej Abstrakt   PDF
Ryszard Kozioł
 
1 - 25 z 148 elementów 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 2081-3333