Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 15 (2015) Dlaczego wojna nie ma w sobie nic z kobiety? Żołnierki II wojny światowej w reportażach Swietłany Aleksijewicz. Mapa mentalna Abstrakt PDF
Sylwia Kępa
 
Vol 15 (2015) Funkcja motywu miłości w kształtowaniu onirycznego obrazu okupacji w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Borowskiego Abstrakt PDF
Marta Dziedzicka
 
Vol 15 (2015) Bellum civile, bellum externum. Ambiwalencja obrazów wojny w twórczości Horacego Abstrakt PDF
Wojciech Kopek
 
Vol 15 (2015) Polski komiks wojenny z czasów PRL-u Abstrakt PDF
Krzysztof Lichtblau
 
Vol 15 (2015) Некоторые особенности универсального пространства войны в романе Олега Ермакова „Знак зверя” Abstrakt
Monika Knurowska
 
Vol 15 (2015) Лексемы: «война», «борьба» и их употребление в современном русском языке Abstrakt
Mirosław Warchołek
 
Vol 15 (2015) Pamiętnikarska relacja Wirydianny Fiszerowej jako cenne źródło historyczne Abstrakt PDF
Klaudia Smaza
 
Vol 15 (2015) Trauma I wojny światowej (shell shock) w poezji brytyjskich żołnierzy oraz w modernistycznej prozie kobiecej Abstrakt PDF
Martyna Grodzka
 
Vol 15 (2015) Ernsta Jüngera obraz wojny Abstrakt PDF
Beata Pyzłowska
 
Vol 15 (2015) Czy wojna jest dla dzieci? O obrazach wojny w literaturze dla najmłodszych Abstrakt PDF
Katarzyna Kotaba
 
Vol 15 (2015) Film wojenny w perspektywie genologicznej Abstrakt PDF
Michał Lesiak
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).