Vol 17 (2017)

Spis treści

Od redakcji

Wstęp PDF
Krystyna Latawiec, Katarzyna Woźniak 3-4

Studia i rozprawy

La vita quotidiana dei pellegrini lungo la Via Francigena nel Medioevo PDF
Izabella Frąckowiak 5-16
Kontakty Pietra Bemba z Polakami PDF
Daria Kowalczyk 17-25
"Goffred – Gerusalemme Liberata" XII 59–68. Un'analisi stilistica PDF
Francesco Cabras 26-39
Truffaldino - sługa dwóch żołądków PDF
Paulina Kwaśniewska-Urban 40-52
La Polonia nelle opere letterarie di Giacomo Casanova PDF
Luca Palmarini 53-67
Il caso della Contessa Cornelia Zangheri ne' Bandi in due testi del secolo XVIII dal punto di vista del genere non-fiction PDF
Fabio Boni 68-78
Włochy w perspektywie Dickensa i dziewiętnastowiecznych polskich pisarzy PDF
Anna Dybiec 79-93
"Zobaczyć niebo opiewane przez poetów całej ziemi, zobaczyć Włochy" - północna Italia w relacjach Stanisława i Władysława Bełzów PDF
Magdalena Sadlik 94-104
D'Annunzio w relacjach Konecznego PDF
Kazimierz Gajda 105-114
Charles Swann e Athos Fadigati: la figura dell'ebreo e dell'innamorato in Proust e Bassani PDF
Aleksandra Schymalla 115-125
Pirandello jako widz zawodowy PDF
Katarzyna Woźniak 126-134
Telewizyjne gry z Pirandellem PDF
Ewa Łubieniewska 135-149
Ofelia Pirandella: rozważania nad kobiecym szaleństwem PDF
Aleksandra Koman 150-158
Za kulisami sądu. Ugo Betti, "Trąd w pałacu sprawiedliwości" ("Corruzione al Palazzo di Giustizia") PDF
Krystyna Latawiec 159-170
Różne twarze Kurta Suckerta - o twórczości Curzia Malapartego w Polsce PDF
Agnieszka Liszka-Drążkiewicz 171-182
"Wszystko już tu było, od samego początku" - "Mikrokosmosy" Claudia Magrisa jako triesteńska auto/bio/geografia PDF
Natalia Chwaja 183-199
Narracja autobiograficzna a relacje geoprzestrzenne w prozie Magdaleny Tulli PDF
Katarzyna Bielewicz 200-209
Świat onimiczny sagi o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego w przekładzie na język włoski PDF
Artur Gałkowski 210-219
O micie uroczej Italii i przystojnego Włocha w najnowszych polskich powieściach romansowych PDF
Ewelina Pytel 220-234

Przeglądy krytyczne

"Z ziemi włoskiej do Polski". Staropolskie przekłady dramaturgii włoskiej PDF
Aleksandra Starowicz 235-240
Komedia dell'arte: między lokalnością a globalnością PDF
Aleksandra Koman 241-244
Daleko od nigdzie PDF
Adam Kowalczyk 245-249
Modele świadectwa: "prze-pisywanie literatury Holokaustu" PDF
Joanna Nazimek 250-256
Wśród gruzów PDF
Ewelina Pytel 257-260
Wszystko, co ludzkie PDF
Agnieszka Liszka-Drążkiewicz 261-266

Varia

"Reżyserzy scen krakowskich lat 1945-1989: znani, mniej znani, godni przypomnienia" (sprawozdanie) PDF
Bartłomiej Juszczak 267-269


Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).