Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria = ISSN 2081-1853 (print), e-ISSN 2300-5831 (online) - jest recenzowanym czasopismem naukowym, które wydawane jest w cyklu rocznym. Na jego łamach publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu szeroko rozumianego literaturoznawstwa. Rocznik kontynuuje tradycję "Prac Historycznoliterackich", które jako podseria Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie ukazywały się od 1961 roku. Pod obecnym tytułem czasopismo funkcjonuje od 2009 roku i dotychczas opublikowano osiem numerów.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria


Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).