Czas wyboru. O „Morfinie” Szczepana Twardocha

Magdalena Kuczek

Abstrakt


Days of Choice. About Morfina (Morphine) by Szczepan Twardoch

The purpose of this article is to show the way of presenting the national identity issues, which are present in the Morphine by Szczepan Twardoch. The unclear situation of main character is a starting point of my reflections. He is situated between Polishness and Germanness, femininity and masculinity, being active and being passive. In my analysis I concentrate on patterns into which the main character cannot (or perhaps does not want to) be written, and which have theirs roots in Polish national myths and stereotypes.

Key words: Morphine; identity; collective memory; narrative identity; romanticism;


Słowa kluczowe


Morfina; tożsamość; pamięć zbiorowa; tożsamość narracyjna; romantyzm;

Bibliografia


Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, Warszawa 2013.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Bielik-Robson A., „Morfina”, albo psychoanaliza polskości, „Krytyka Polityczna. Dziennik Opinii”, www.krytykapolityczna.pl/felietony/20130106/morfina-albo-psychoanaliza-polskosci [dostęp: 10.10.2014].

Gombrowicz W., Transatlantyk. Ślub, Warszawa 1967.

Jarzębski J., Pojęcie „formy” u Gombrowicza, [w:] Gombrowicz i krytycy, red. Z. Łapiński, Kraków 1984.

Jestem tym, kim jestem, „Książki. Polter.pl”, ksiazki.polter.pl/Morfina-Szczepan-Twardoch-c25203 [dostęp: 1212.2014].

Nowacki D., Narodziny gwiazdy (Szczepan Twardoch), [w:] tegoż, Ukosem. Szkice o prozie, Katowice 2013.

Osuch J., O tragicznym statusie jednostki ludzkiej, „Vertigo. Pismo Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”, vertigoumcs.wordpress.com/2013/12/02/o-tragicznym-statusie-jednostki-ludzkiej/ [dostęp: 12.12.2014].

Tomczak-Tomaszewska K., Niezdrowy urok Konstantego Willemanna, „LITERATKI. W stronę książki”, literatki.com/8266/szczepan-twardoch-morfina-niezdrowy-urok-konstantego-willemanna [dostęp: 10.01.2015].

Twardoch S., Morfina, Warszawa 2012.

Twardoch S., Perfekcyjny brak tożsamości, rozm. przepr. D. Wodecka, [w:] D. Wodecka, Polonez na polu minowym, Warszawa 2013.

Twardoch S., Tożsamość samotna, „Znak. Miesięcznik” 2012, nr 680.

Twardoch S., Wieczny Grunwald, Kraków 2013.

Szczepan Twardoch „Morfina”, spot reklamowy Wydawnictwa Literackiego, www.youtube.com/watch?v=YI5Gbxrrw4E [dostęp: 9.10.2014].


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).