Dlaczego wojna nie ma w sobie nic z kobiety? Żołnierki II wojny światowej w reportażach Swietłany Aleksijewicz. Mapa mentalna

Sylwia Kępa

Abstrakt


Why does war have nothing from a woman? World War II protagonists in the reportage of Swietłana Aleksijewicz. Mental map

The aim of this project is to outline the creativity of Swietlana Aleksijewicz. Her reportage depicts women who participated in World War II in the ranks of the Red Army. Moreover, a picture of the war from the perspective of women's experience will be presented. It will allow forming the mental map. The conclusion will be an attempt to answer the question included in the title.

Key words: war woman; mental map; World War II; reportage;


Słowa kluczowe


wojna; kobieta; mapa mentalna; II wojna światowa; reportaż;

Bibliografia


Aleksijewicz S., Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, przeł. J. Czech, Wołowiec 2010.

Aleksijewicz S., Wszyscy zdradzili wojenne kobiety, rozm. przepr. L. Ostałowska, „Wyborcza.pl”, www.wyborcza.pl/1,75475,9504105,__Wszyscy_zdradzili_wojenne_kobiety____Rozmowa_ze.html [dostęp: 29.112014].

Aleksijewicz S., Zbierając wywiady czułam, że jest w nich ocean nienawiści, rozm. przepr. U. Jabłońska, „Wysokieobcasy.pl”, www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,98083,

,Swietlana_Aleksijewicz__Zbierajac_wywiady_czulam_.html, [dostęp: 29.11.2014].

Budrowska K., Stereotyp kobiety, [w:] tejże, Kobieta i stereotypy. Obraz kobiety w prozie polskiej po 1989 roku, Białystok 2000.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Krylova A., Radzieckie kobiety w walce. Historia przemocy na froncie wschodnim, przeł. K. Janicki, Zakrzewo 2012.

Łubieński S., Dzieci wojny umierają wcześniej niż ich rodzice, „Nowe Książki” 2013, nr 4.

Moir A., Jessel D., Płeć mózgu, przeł. N. Kancewicz-Hoffman, Warszawa 2009.

Nikulin N., Sołdat, przeł. A. Knyt, Warszawa 2013.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).