Film wojenny w perspektywie genologicznej

Michał Lesiak

Abstrakt


War film in genological perspective

This article aims to present basic problems, that are related to war film as a film genre. The author examines popular theories on the extent and distribution of the war film category. For this purpose he reaches to the works of Jeanine Basinger, Łukasz Plesnar and Steve Neale. The article points out the controversies caused by narrow definition of the discussed notion.

Key words: film; war; genre;


Słowa kluczowe


film; wojna; gatunek;

Bibliografia


Altman R., Gatunki filmowe, tłum. Maria Zawadzka, Warszawa 2012.

Basinger J., The World War II Combat Movie: Anatomy of a Genre, New York 1986.

Chapman J., War and Film, Trowbridge 2008.

Clarke J., War Films, London 2006.

Black G. D., Koppes, C. R. Hollywood Goes To War. How Politics, Profits and Propaganda Shaped World War II Movies, Los Angeles 1990.

Kelly A., Cinema and The Great War, London 1997.

Maltby R., Hollywood Cinema: An Introduction, Oxford 1995.

Moine R., Cinema Genre, Oxford 2008.

Neale S., Genre and Hollywood, London 2000.

Plesnar Ł., 100 filmów wojennych, Kraków 2002.

Plesnar Ł., A jak poszedł Johnny na wojnę... czyli o kinie wojennym, [w:] Wokół kina gatunków, red. K. Loska, Kraków 2001.

Slocum J. D., Hollywood and War. The Film Reader, London 2006.

Słownik filmu, red. R. Syska, Kraków 2006.

Westwell G., War Cinema. Hollywood on the Front Line, London 2006.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).