"Zobaczyć niebo opiewane przez poetów całej ziemi, zobaczyć Włochy" - północna Italia w relacjach Stanisława i Władysława Bełzów

Magdalena Sadlik

Abstrakt


“To see Heaven praised by poets of the whole world, to see Italy” –Northern Italy, as described by Stanisław and Władysław Bełza

Abstract

Italian voyages of the 19th and 20th centuries have already been described many times. Thatis why this paper has been devoted to those accounts which so far have not been particularlypopular with literary historians, but are still worth mentioning: Z Wenecyi do Neapolu.Wrażenia z podróży by Władysław Bełza and Za Apeninami, Na lagunach, Obrazy i obrazkiWenecyi by Stanisław Bełza. The paper consists of two parts: the first one presents Veniceas seen by the above mentioned authors, while the second one, entitled Z Polski do ziemiwłoskiej, z ziemi włoskiej do Polski follows the Polish traces on foreign land. Voyages of theBełza brothers, just like romantic voyages had two routes: the first one led through theEuropean cultural heritage, while the other one followed the track of national memorabilia.

Keywords: cultural heritage, travel, memories, patriotism


Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; podróż; wspomnienia; patriotyzm;

Bibliografia


Literatura podmiotu

Bełza S., Obrazy i obrazki Wenecyi, Warszawa 1910, cz. 1–2.

Bełza S., Na lagunach, Warszawa 1910.

Bełza S., Za Apeninami. Wiązka wrażeń podróżnych, Kraków 1890.

Bełza W., Z Wenecyi do Neapolu. Wrażenia z podróży, Kraków 1910.

Dunin-Borkowski S., Podróż do Włoch w latach 1815–1816, Warszawa 1820.

Konopnicka M., Wrażenia z podróży, Warszawa 1884.

Kosiakiewicz W., Na lagunach, „Gazeta Polska” 1894, nr 245.

Mohort J. [właśc. Ochorowicz J.], Przelotne wrażenia z podróży do Rzymu, Warszawa 1899.

Sienkiewicz H., Na jasnym brzegu, Warszawa 1897.

Literatura przedmiotu

Achtelik A., Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście, Katowice 2015.

Achtelik A., Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Katowice 2002.

Ackroyd P., Wenecja. Biografia, przeł. T. Biedroń, Poznań 2015.

Brahmer M., Powinowactwa polsko-włoskie. Z dziejów wzajemnych stosunków kulturalnych, Warszawa 1980

Budrewicz T., Kodeks Polaka w podróży, [w:] Podróż i literatura 1864–1914, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2008, s. 548–562.

Burkot T., Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1980.

Grzybowski S., Trzynaście miast czyli antynomie kultury europejskiej, Wrocław 2000.

Lyszczyna J., Konstantego Gaszyńskiego „Listy z podróży po Włoszech”, [w:] Wokół reportażu podróżniczego, red. E. Malinowska, D. Rott, Katowice 2004, s. 107–114.

Płaszczewska O., Przestrzenie komparatystyki – italianizm, Kraków 2010.

Płaszczewska O., Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800–1850), Kraków 2003.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).