Wszystko, co ludzkie

Agnieszka Liszka-Drążkiewicz

Abstrakt


All that is human

Abstract

In Historie florenckie Ewa Białkowska focuses on the vast cultural heritage of RenaissanceFlorence, however, she begins by mentioning a disastrous flood of the 1960s that couldhave easily ruined said heritage. The present article aims at presenting the main ideas ofthe book and more importantly to pinpoint those elements that contribute to its originality.Even though Historie florenckie focus mainly on showing the most important works of art ofTuscany’s capital, in their descriptions a vital role is played by identifying the relationshipbetween a piece of art and a human, between culture and society in which it is created. Theinteraction between human and art appears to be the most interesting aspect of the book.

Keywords: Florence, travel, renaissance art


Słowa kluczowe


Florencja; podróż; sztuka renesansowa;

Bibliografia


Bieńkowska E., Co mówią kamienie Wenecji, Gdańsk 1999.

Bieńkowska E., Spacery po Rzymie, Warszawa 2013.

Bieńkowska E., Historie florenckie. Sztuka i polityka, Warszawa 2015.

Menzio P., Il viaggio dei filosofi: la metafora del viaggio nella letteratura filosofica moderna, Moncalieri 1994.

Mikołajewski J., Florencja niezatapialna, „Gazeta Wyborcza” 2015, nr z 5 XII.

Płaszczewska O., Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu Romantyzmu (1800–1850), Kraków 2003.

Thompson C., Travel Writing, London–New York 2011.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).