Daleko od nigdzie

Adam Kowalczyk

Abstrakt


Far away from nowhere

Abstract

The person of and texts of Joseph Roth were used by Claudio Magris in his work to showa complex analysis of the Jewish intellectual culture of the beginning of 20th century – thewriting of Roth is a counterpoint to general considerations of writings of other Jewishintellectualists and to indicate differences and similarities between them. Especially WalterBenjamin is the one of the most recalled name in the work of Magris. An essayistic style of thewriter places his work among scientific work and artistic text.

Keywords: Mitteleuropa, Claudio Magris, Józef Roth


Słowa kluczowe


Europa Środkowa; Claudio Magris; Józef Roth;

Bibliografia


Goworowska-Puchala I., Mitteleuropa. Rdzeń Starego Kontynentu, Toruń 1997.

Magris C., Daleko, ale od czego? Joseph Roth i tradycja Żydów wschodnioeuropejskich, przeł. E. Jogałła, Kraków–Budapeszt 2016.

Magris C., Dunaj, przeł. J. Ugniewska, A. Osmólska-Mętrak, Warszawa 2004.

Magris C., O demokracji, pamięci i Europie środkowej, wyb. i przeł. J. Ugniewska, Kraków 2016.

Pajewski J., „Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Poznań 1959.

Problematyka przestrzeni europejskiej, red. A. Kukliński, Warszawa 1997.

Stryjkowski J., Głosy w ciemności, Warszawa 1999.

Ugniewska J., Daleko od nieistniejącego centrum, „Przegląd Polityczny” 2016, nr 135.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).