"Z ziemi włoskiej do Polski". Staropolskie przekłady dramaturgii włoskiej

Aleksandra Starowicz

Abstrakt


From Italy to Poland. Old Polish translations of Italian drama

Abstract

The text discusses the most important problems raised in Jadwiga Miszalska’s book The Songof the Tragic Playthings Teaches us Virtue: Translations from Italian as a Source for PolishSerious Drama till the end of the 18th Century (Kraków, 2013). The author drew attention tothe place that the translation from Italian takes in the Polish culture and literature and notedthe fact, that choice of texts for translation, the way of reading, the changes to which thetranslators of the Italian dramaturgy decided have become a source of knowledge about thehistory of literature, literary trends and reading (and scenic) expectations of the time.

Keywords: literary translation, Italian drama, Polish translations


Słowa kluczowe


tłumaczenia literackie; włoski dramat; polskie przekładyi

Bibliografia


Handzel C., Współczesne teorie przekładu, „Teksty Drugie” 2010, nr 3.

Miszalska J., Tragicznych igrzysk pieśń uczy nas cnoty. Przekłady z języka włoskiego jako źródło polskiej dramaturgii poważnej do końca XVIII wieku, Kraków 2013.

Ziętarska J., Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego Oświecenia, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.

Ziomek J., Renesans, Warszawa 1966.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).