O micie uroczej Italii i przystojnego Włocha w najnowszych polskich powieściach romansowych

Ewelina Pytel

Abstrakt


The myth of lovely Italy and handsome Italian men in the contemporary Polish romance novels

Abstract

The article aims at explaining the phenomenon of mass interest in Italy as a setting forcontemporary Polish romance novels. In order to understand said phenomenon, the authoranalyzes three romance novels published within the last decade. The article is divided intothree parts corresponding to aspects of the analyzed phenomenon: representation of thespace of Italy, representations of the Italian men and descriptions of changes occurring infemale characters due to their stay in Italy. The analysis, conducted with the use of Barthes’concept of myth, results in detailed description of elements of Italian myth and conceptsrelated to it.

Keywords: Italy, stereotype, myth, space, romance


Słowa kluczowe


Włochy; stereotyp; mit; przestrzeń; romans;

Bibliografia


Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek, wstęp K. Kłosiński, Warszawa 2000.

Bartmiński J., Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 3, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław 1985, s. 25–53.

Berting J., Villain-Gandossi Ch., Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych: podejście interdyscyplinarne, [w:] Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995, s. 13–27.

Gałgańska H., Włoska podróż, Radom 2015.

Martuszewska A., Powieść i prawdopodobieństwo, Kraków 1992.

Martuszewska A., Pyszny J., Romanse z różnych sfer, Wrocław 2003.

Nowacki D., Popularna proza kobieca i krytyka, „Tematy i Konteksty” 2015, nr 5, s. 185–193.

Obraz Polski i Polaków w Europie, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2003.

Rybicka E., Travelebrity – markowanie dyskursu podróżniczego, „Kultura Współczesna” 2010, nr 3, s. 117–134.

Walczak-Chojecka A., Włoska symfonia, Poznań 2015.

Yildirim M., Włoskie sekrety, Warszawa 2011.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).