Bruno i Caravaggio. Filozof heretyk i malarz heretyk w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Margareta Grigorova, Andrzej Nowosad

Abstrakt


Bruno and Caravaggio – the heretic philosopher and the heretic artist in the works of Gustaw Herling-Grudziński

The present text follows the extraordinary “double portrait” of Bruno and Caravaggio – rebels in science and art, who are being „painted” by the Polish emmigrant writer in his works. They live together in his thoughts for many years. Herling writes series of texts about them, in which the position of the main character changes, but the remaining one is always inseparably present. The texts analyzed are his essay “Caravaggio” (1990) and the story about Giordano Bruno – “Deep shadow” (1994). There are fragments of them which are shown in “Journal Written at Night” (1985, 1996), and in “Talks in Dragonea” (1997) – between Herling and Bolecki.

Key words: Giordano Bruno; Caravaggio; Gustaw Herling-Grudziński;


Słowa kluczowe


Giordano Bruno; Caravaggio,; Gustaw Herling-Grudziński;

Bibliografia


Bielska-Krawczyk J., Między widzialnym i niewidzialnym, Kraków 2004.

Григорова М., Очите на словото, Велико Търново 2015.

Kobos A., Moje dotknięcie Herlingiem-Grudzińskim, „Zwoje” 2000, nr 4 (24), http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje24/text04p.htm [dostęp: 20.05.2015].

Kuzniecow B., Styl Giordana Bruna, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1971, 16/2.

Мутафов Е., Художници, София 1988.

Nowicki A., Materializm Giordana Bruna, [w:] G. Bruno, Pisma filozoficzne, Warszawa 1956.

Woźniak-Łabieniec M., Obecny. Nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów i cenzury, Łódź 2012.

Zawadzki W., Giordano Bruno przed trybunałem Inkwizycji, Akta procesu, Warszawa 1959.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).