Okruchy biblijne Jerzego Ficowskiego

Jakub Kozaczewski

Abstrakt


Jerzy Ficowski’s biblical fragments

The article is a general and panoramic attempt at defining the basic forms of the presence of Bible in Jerzy Ficowski’s poetry. It was estblished that biblical themes are not central elements of the poetic world of the author of Inicjał. Nevertheless, they are constantly present throughout his works.

The poet most often refers to the Old Testament. In particular, Ficowski is almost obsessively focused on the motif of the tree of the knowledge of good and evil and original sin. The theme is present in a number of poems written during the period of a couple decades. Those poems are the subject of a more detailed analysis and interpretation of the present article.

Key words: Jerzy Ficowski; contemporary Polish poetry; biblical inspirations in literature;


Słowa kluczowe


Jerzy Ficowski; współczesna polska poezja; inspiracje biblijne w literaturze;

Bibliografia


Biblia Jerozolimska, red. merytoryczna ks. K. Sarzała, Poznań 2006.

Czwordon P., Empatia i obserwacja. O poezji Jerzego Ficowskiego, Poznań 2010.

Lubac H. de, Pismo Święte w tradycji Kościoła, tłum. K. Łukowicz, Kraków 2008.

Myszor W., Nauka o grzechu w przekazach gnostyckich, [w:] Grzech pierworodny, red. H. Pietras SJ, Kraków 1999.

Przybylski R.K., W Abrakadabrii, [w:] tegoż, Wszystko inne. Szkice o literaturze, sztuce i kulturze współczesnej, Poznań 1994.

Ravasi G., Pieśń nad pieśniami… jak pieczęć na twoim sercu, posł. D.M. Turoldo, tłum. K. Stopa, Kraków 2005.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).