"Hosanna uniesiona na samo dno” – ironia w "Odczytaniu popiołów" Jerzego Ficowskiego

Anna Hajduk

Abstrakt


“Hosanna uniesiona na samo dno” – irony in Jerzy Ficowski’s “Odczytanie popiołów”

The article is an attempt at interpreting selected poems by Ficowski (*** [nie zdołałem ocalić…], List do Marc Chagalla, Postscriptum listu do Marc Chagalla, Pożydowskie and Wniebowzięcie Miriam z ulicy zimą 1942, included in the volume Odczytanie popiołów). The author focuses on irony, which is particularly noticeable in texts referring to the Bible and religion.

Key words: Jerzy Ficowski; Odczytanie popiołów; poetry; irony; Extermination; Jews;


Słowa kluczowe


Jerzy Ficowski; Odczytanie popiołów; poezja; ironia; Zagłada; Żydzi;

Bibliografia


Baron M., Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego, Katowice 2014.

Czwordon P., Empatia i obserwacja. O poezji Jerzego Ficowskiego, Poznań 2010.

Djakowska A., Mgła ironii i przezroczystość humoru, [w:] Powaga ironii, red. A. Doda, Toruń 2004.

Hałucha A., Nie mylmy „wniebowzięcia” z „wniebowstąpieniem”, http://www.martyria.diecezja.elk.pl/ls_27.htm, [dostęp: 28.05.2016].

Herrgott G., Hosanna, [w:] Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, tłum. i oprac. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1994.

Hutcheon L., Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym, tłum. Krystyna Górska, [w:] Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002.

Ironia, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1989.

Kamieńska A., „To moja rzecz, bo pospolita”, „Res Publica” 1980, nr 6.

Kobielska M., Nastrajanie pamięci. Artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego, Kraków 2010.

Kowalska M., Ironia jako strategia narracyjna w opisach świata Zagłady, [w:] Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).