"Cyganie polscy" oraz "Cyganie na polskich drogach". Próba porównania trzech wydań książki Jerzego Ficowskiego

Tomasz Koper

Abstrakt


“Cyganie polscy” and “Cyganie na Polskich drogach”. Comparing three editions of Jerzy Ficowski’s book

The paper attempts at comparing three editions of Jerzy Ficowski’s book: “Cyganie polscy” and “Cyganie na Polskich drogach” (published in 1965 and 1985). The main focus of the analysis is differences in the content of all three editions. Three main areas of content changes were identified: content removed, editing and stylistic changes, and content added (supplemented). Polish-Roma dictionary found in each edition was also analyzed.

Key words: Gypsies; J. Ficowski; Cyganie na Polskich drogach; comparison;


Słowa kluczowe


Cyganie; J. Ficowski; Cyganie na Polskich drogach; porównanie;

Bibliografia


Borek P., Jerzego Ficowskiego badania nad tożsamością etniczną Romów w Polsce, [w:] Romowie w Polsce i w Europie. Od dyskryminacji do tolerancji, red. A. Bartosz, P. Borek, B. Gryszkiewicz, Kraków 2005.

Ficowski J., Cyganie na polskich drogach, Kraków 1965.

Ficowski J., Cyganie na polskich drogach, Kraków 1985.

Ficowski J., Cyganie na polskich drogach, Warszawa 2013.

Ficowski J., Cyganie polscy. Szkice historyczno-obyczajowe, Warszawa 1953.

Ficowski J., Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989.

Ficowski J., Demony cudzego strachu. Wspominki cygańskie, Warszawa 1986.

Ficowski J., The Gypsies In Poland. History and customs, tłum. Eileen Healy, Yugoslavia 1989.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).