Wydawca

Wydawca

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Filologii Polskiej

30-084 Kraków, ul Podchorążych 2

Polska

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieArtykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).