Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Piotr Borek, Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Redakcja tematyczna

  1. Tadeusz Budrewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Polska
  2. Marek Buś, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Polska
  3. Małgorzata Chrobak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Polska
  4. Bogusław Gryszkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Polska
  5. Marek Karwala, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Polska
  6. Krystyna Latawiec, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Polska
  7. Renata Stachura-Lupa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Polska

Redakcja językowa

  1. Jolanta Grzegorzek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Wydawnictwo Naukowe w Krakowie, Polska


Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).