Redakcja

Rada Naukowa

Tadeusz Budrewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Polska

Wołodymyr Antofijczuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Dariusz Chemperek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Jan Goes, Universite d’Artois, France

Margareta Grigorova, The St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Krystyna Latawiec, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Polska

Roman Mazurkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Polska

Luis Meneses Lerin, Universite d’Artois, France

Christian Morzewski, Universite d’Artois, France

Romuald Naruniec, Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania

Siergiej Nikołajew, Institut Russkoj Litieratury RAN, Russia

Jacek Popiel, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Paweł Próchniak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Polska

Dariusz Rott, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Marie Sobotková, Palacký University, Olomouc, Czech Republic

Renata Stachura-Lupa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Polska

Aleksiej Szmieliow, Moscow Pedagogical State University, Russia

Alois Woldan, University of Vienna, Austria

Ryszard Waksmund, Uniwersytet Wrocławski, PolskaArtykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).