Kontakt

Adres

Instytut Filologii Polskiej UP

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

tel.: 12 662 61 54

e-mail: malgorzata.chrobak@up.krakow.pl

Osoba do kontaktu

Piotr Borek
Redaktor naczelny
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Tel.: +48126626162
Email: piotr.borek@up.krakow.pl

Wsparcie techniczne

Małgorzata Chrobak
Tel.: +48126626154
Email: malgorzata.chrobak@up.krakow.plArtykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).